Fafo-notater

Rapportsøk

Spørreundersøkelse – Små og mellomstore industriforetak
Dokumentasjon og resultater

Jardar E. Flaa

Fafo-notat 1995:03

Notatet inneholder dokumentasjon om små og mellomstore industriforetak med hensyn til eierinteresser og juridisk status, produkter og markedssituasjon, finansiering, beskatning og oppkjøp samt styring og ledelse. I notatet presenteres hovedresultatene for de enkelte omårdene samt frekvensfordelinger for alle variablene. I tillegg inneholder notatet en mer teknisk gjennomgang av definisjoner og begreper, populasjon og utvalg, prosedyrer for innsamling av data og vurdering av frafall samt konstruksjoner av variabler og vekter.

Utgitt: 1995 Id-nr.: 847