Fafo-notater

Rapportsøk

Verdier og sosiale normer i store norske virksomheter. Viktige kulturbærere eller fordekt PR?
Fafos Rådsprogram 2006-2008

Geir Falkenberg

Fafo-notat 2007:08

Nettutgave

Norske virksomheter er opptatt av organisasjonsverdier, og verdibasert ledelse er et nytt mantra i næringsliv og offentlig sektor. Denne undersøkelsen av organisasjonsverdiene i de 50 største virksomhetene i Norge, viser at hovedtyngden er definert som ikke-økonomiske verdier. En typologi viser at de omfatter moralske verdier, men først og fremst ulike former for sosiale normer. Organisasjonsverdiene lider av at de er vage og til dels uklart formulert, og derfor krevende å følge opp i praksis. Likevel har mange virksomheter forventninger til at organisasjonsverdiene skal danne basis for organisasjonskultur og ønsket atferd. Det er derfor et paradoks at få av verdiene har de ansatte som sin primære og viktigste målgruppe. Heller enn å uttrykke indre «kjerneverdier» for de ansatte, synes de å være begrunnet ut fra ønsket om å profilere virksomheten og skape et positivt inntrykk i omverdenen. Dermed greier ikke verdibasert ledelse å levere i henhold til egne ambisjoner.

Utgitt: 2007 Id-nr.: 10028