Skip to main content
  • Siv Øverås

Kjønnsforskjeller i sykefravær

En gjennomgang av noen sentrale aspekter ved kvinners sykefravær

  • Fafo-notat 1997:18
  • Fafo-notat 1997:18
  • Publisert: 18. januar 1997
  • Ordrenr. 890