Skip to main content
  • Stein Gunnes og Arild H. Steen

Konsulenttjenester og eksterne tjenester i kommunesektoren

  • Fafo-notat 2002:19
  • Fafo-notat 2002:19
I dette notatet analyseres bruken av konsulenttjenester og eksterne tjenestekjøp i norske kommuner. Statitistisk sentralbyrå har levert data gjennom Kostra-basen. Fafo har gjennomført en separat analyse av ti kommuner. Notatet dannet grunnlaget for en presentasjon av temaet på Kommunalkonferansen 2002.
  • Publisert: 16. januar 2002
  • Ordrenr. 693
Last ned publikasjonen