Fafo-notater

Rapportsøk

Lærevilkår for eldre arbeidstakere i staten

Torgeir Nyen

Fafo-notat 2004:34

Nettutgave

Forskningstema: Livslang læring

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen

Notatet inneholder en beskrivelse av lærevilkårene for eldre arbeidstakere i staten, basert på data fra Lærevilkårsmonitoren 2003. Notatet omfatter både utdanning og opplæring og lærevilkår gjennom det daglige arbeidet.

Utgitt: 2004 Id-nr.: 758