Fafo-notater

Rapportsøk

På vei mot fellesskap?
Endringer i oppfatninger om Inkluderende arbeidsliv i deler av Trygdeetaten fra 2002 til 2003. Arbeidsnotat 5 i Følgeforskning Inkluderende arbeidsliv

Eivind Falkum

Fafo-notat 2004:35

Nettutgave

Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv

Utgitt: 2004 Id-nr.: 761