Skip to main content
  • Eli Feiring

Lek og lær!

En evaluering av skolefritidsordningen i Oslo kommune

  • Fafo-notat 1996:05
  • Fafo-notat 1996:05

Skolefritidsordningen skal gi småskolebarna et organisert fritidstilbud i tilknytning til skoledagen. Ordningen skal sikre barna et godt og trygt sted å være mens foreldrene er på jobb, og den skal gi mulighet for lek og organiserte aktiviteter. Skolefritidsordningen er ikke hjemlet i lov, og det er opp til den enkelte kommune å utvikle en egen tiltaksmodell. Dette notatet oppsummerer de funnene som er gjort i en evaluering av skolefritidsordningen i Oslo kommune. Skolefritidsordningen skal gi småskolebarna et organisert fritidstilbud i tilknytning til skoledagen. Ordningen skal sikre barna et godt og trygt sted å være mens foreldrene er på jobb, og den skal gi mulighet for lek og organiserte aktiviteter. Skolefritidsordningen er ikke hjemlet i lov, og det er opp til den enkelte kommune å utvikle en egen tiltaksmodell. Dette notatet oppsummerer de funnene som er gjort i en evaluering av skolefritidsordningen i Oslo kommune. I Oslo kommune er bydelene gitt ansvar for å utforme skolefritidstilbudet etter egne forutsetninger og behov. Notatet gir en bred oversikt over skolefritidsordningen slik den praktiseres i bydelene, og beskriver variasjoner i finansiering, organisering, tilgjengelighet og innhold mellom ordningene og bydelene. Notatet gir svar på hvordan foreldre med barn i ordningen vurderer tilbudet, og hvorfor foreldre med barn i den aktuelle aldersgruppen ikke bruker ordningen. Notatet omtaler videre hvordan ansatte i ordningen vurderer sin arbeidsplass, hvilke utfordringer bydelsansvarlige for ordningen ser for seg i tiden som kommer, og rektorenes synspunkter på samarbeidet mellom skolene og ordningene.

  • Publisert: 6. januar 1996
  • Ordrenr. 863