Skip to main content
  • Nina-M. Kristiansen Skalle

Lokale lønnsforhandlinger og likelønnsutvikling i kommunal sektor

  • Fafo-notat 2000:03
  • Fafo-notat 2000:03

Dette notatet er en del av et prosjekt Fafo har gjennomført for Norsk Lærerlag (NL). Organisasjonen ønsker forut for tariffoppgjøret 2000 å se nærmere på forholdet mellom lokale lønnsforhandlinger og likelønnsutvikling i Norge, og NL er spesielt opptatt av kommunal sektor og førskolelærernes situasjon. Notatet tar for seg statistikk og tidligere forskningsresultater på likelønnsområdet.

  • Publisert: 5. januar 2000
  • Ordrenr. 636