Fafo-notater

Rapportsøk

Medbestemmelse og medvirkning i krisetider
Korona-tillegget

Rolf K. Andersen og Sissel C. Trygstad

Fafo-notat 2021:09

Last ned nettutgave

Forskningstema: Lokalt partssamarbeid, Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjekt: Arbeidstakernes medbestemmelse og medvirkning , LOs tillitsvalgtpanel

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen, Sissel C. Trygstad

I mars 2020 traff Covid-19 Norge med full tyngde. Ingen visste da hvor lenge koronapandemien ville vare, hvor hardt den ville ramme det norske samfunnet, og hvilke innvirkninger dette ville få for norske arbeidstakere og virksomheter.

Koronakrisa har satt den norske arbeidslivsmodellen og partssamarbeidet på prøve. I dette notatet undersøker vi hvordan tillitsvalgte i LO og Unio vurderer ulike sider av partssamarbeidet, slik det framsto våren 2020 og vinteren 2021.

Utgitt: 2021 Id-nr.: 10346