Skip to main content
  • Dag Olberg

Medlemmer uten tariffavtale

  • Fafo-notat 2001:13
  • Fafo-notat 2001:13

Avtaler om lønns og arbeidsvilkår kan forstås som kollektive goder som organisasjonsatferd søker å frembringe og opprettholde. Noen aktører velger å bidra gjennom kollektiv organisering, men er ikke dekket av kollektive avtaler. Organisasjonsmedlemskap uten tariffavtale finnes i ulike former i forskjellige organisasjoner. Det ligger flere typer forklaringer til grunn for medlemskap uten avtale. Noen er knyttet til hindringer og barrierer, andre dreier seg interesser, som ønske om beskyttelse mot eventuell vilkårlig behandling i fremtiden, profesjonsinteresser, samt praktiske eller trivielle årsaker, men medlemskap uten avtale er også knyttet til også grunnleggende forhold som verdier, normer og organisasjonslojalitet.

  • Publisert: 13. januar 2001
  • Ordrenr. 669
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere