Skip to main content
  • Fafo-notat 2001:14
  • Dag Olberg

Nye driftsformer i varehandelen

  • Fafo-notat 2001:14
 

Nye driftsformer omfatter flere alternativer til egeneid drift. Eksempler er franchisesystemer, kommisjonærdrift og forskjellige former for nettverksorganisering av frittstående forhandlere. Innen servicenæringene er det blitt stadig vanligere at slike driftsformer anvendes som et alternativ eller som et supplement til egeneide utsalgsledd. Hva forskjeller i driftsform eventuelt fører til når det gjelder arbeidslivsrelasjoner, er i liten grad undersøkt. Hensikten med dette notatet er for det første å bidra med nye data innen et felt der det fra før finnes lite eller ingen empirisk dokumentasjon.

  • Publisert: 14. januar 2001
  • Ordrenr. 670
  • ISBN
    ISSN 0804-5135