Skip to main content
  • Bård Jordfald og Dag Olberg

Avtaleendringer og endringer i arbeidsgiverorganisering – noen illustrasjoner og mekanismer

  • Fafo-notat 2001:15
  • Fafo-notat 2001:15

Tema i notatet er endringer i tariffavtalene som følge av endringer i arbeidsgivers organisering. Slike skifter kan ha ulik bakgrunn og forskjellige motiver. I noen tilfeller dreier det seg om pragmatiske avveininger, der virksomhetens bytte av arbeidsgiverorganisasjon får få eller ingen avtalemessige konsekvenser. I andre tilfeller fører omorganisering av eierforhold og driftsformer til endringer i arbeidsgiverorganisering. Innen noen områder kan konsekvensene for etablerte avtaleforhold være større.

  • Publisert: 15. januar 2001
  • Ordrenr. 671