Skip to main content
  • Siv Øverås

Mer FRIGO! Evaluering av Friluftssenteret i Gamle Oslo

  • Fafo-notat 2002:07
  • Fafo-notat 2002:07
Notatet er en vurdering av Friluftssenteret i bydel Gamle Oslo (FRIGO), og det skolesamarbeidet de har hatt med ni skoler siden 1998 og frem til utgangen av 2001. Evalueringen inneholder en dokumentasjon av FRIGOs virksomhet, en presentasjon av resultater fra vår spørreundersøkelse blant lærerne om deres erfaringer med FRIGO, samt vår vurdering av fordeler og ulemper med FRIGO, med anbefalinger av hvilke fordeler som bør videreutvikles og hvilke som bør endres.
  • Publisert: 4. januar 2002
  • Ordrenr. 679
Last ned publikasjonen