Skip to main content
  • Kristine Nergaard

Midlertidig ansatte i norsk arbeidsliv

Tilleggsundersøkelse til AKU 2005 4. kvartal

  • Fafo-notat 2006:19
  • Fafo-notat 2006:19
I dette notatet analyseres ulike trekk ved midlertidige ansettelser i norsk arbeidsliv. Blant de forhold som tas opp er hvor langvarige de midlertidige ansettelsene er, hva arbeidstakeren gjorde før sin nåværende jobb og om midlertidig ansatte har samme betingelser som fast ansatte på arbeidsplassen. Data er en tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen 4. kvartal 2005, der 780 personer er intervjuet.

De fleste midlertidig ansatte har en ansettelse som skal vare ett år eller mindre. Et flertall kommer fra en posisjon utenfor arbeidsmarkedet, enten skolegang/studier eller ved at de har vært arbeidsledige/arbeidssøkende. Analysen viser at én av tre midlertidig ansatte oppgir at de har dårligere muligheter til å delta i kurs og seminarer enn det fast ansatte i lignende stillinger på bedriften har. De fleste midlertidig ansatte mener at det er svært gode eller nokså gode muligheter for å si fra om problemer på arbeidsplassen, men én av fem ville være mer forsiktig med å ta opp slike forhold, siden jobben er midlertidig.
  • Publisert: 13. januar 2006
  • Ordrenr. 10009

Fafo-forskere