Fafo-notater

Rapportsøk

Mot tredje generasjons levekårsforskning: livsløp, inntekt og levekår

Anders Brede Fyhn og Espen Dahl

Fafo-notat 2000:01

Nettutgave

Dette notatet er resultatet av et forprosjekt om kunnskapsstatus i norsk levekårsforskning, og et forsøk på å stake ut veien videre. Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) har finansiert forprosjektet. Ambisjonen har vært å gi en noenlunde sammenhengende argumentasjon for at det er et behov for dynamisk levekårsforskning, og at mulighetene for dette er gode i og med SSBs nye levekårspanel.

Utgitt: 2000 Id-nr.: 634