Skip to main content
  • Aadne Aasland og Knut Magne Sundal (red.)

Norsk Baltikum-politikk: Utfordringer, muligheter og perspektiver

Rapport fra seminar på Fafo 5. november 1997

  • Fafo-notat 1998:01
  • Fafo-notat 1998:01

Den 5. november 1997 arrangerte Utenriksdepartementet et seminar om norsk Baltikum-politikk i samarbeid med Forskningsstiftelsen Fafo og en programkomite bestående av representanter fra Nor-Lat BA, Kommunenes Sentralforbund og Fafo. Seminaret fant sted på en tid med et høyt norsk aktivitetsnivå i forhold til de baltiske land og bekreftet Norges og Utenriksdepartementets økte engasjement i regionen.

  • Publisert: 3. januar 1998
  • Ordrenr. 895