Skip to main content
  • Bård Jordfald

Organisasjoner og tariffavtaler i IKT-sektoren

  • Fafo-notat 2001:11
  • Fafo-notat 2001:11

IKT-sektoren har i den senere tid vært gjenstand for stor oppmerksomhet og pressedekning. Spesielt de siste fem årene har sektoren hatt vekst både i omsetning og i sysselsetting.  Hensikten med dette notatet har vært å tegne et oversiktsbilde over organisasjoner, tariffavtaler og overenskomster i sektoren.

  • Publisert: 11. januar 2001
  • Ordrenr. 667
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere