Skip to main content
  • Sigmund Aslesen

Skipsbyggingsindustrien på Møre – felles utfordringer

  • Fafo-notat 2001:10
  • Fafo-notat 2001:10
Dette notatet omhandler skipsbyggingsindustrien på Møre. Denne er en del av en maritim klynge som foruten skipsverft består av skipskonsulenter, maritime utstyrprodusenter og redere. Den maritime klyngen på Møre, representert ved Ålesund Kunnskapspark (ÅKP), har gitt Fafo og Marintek i oppdrag å identifisere problemstillinger som er felles for klyngen og derigjennom utarbeide en regional utviklingsstrategi. Dette notatet er ment som et første ledd på vei mot en slik strategi. Det baserer seg i hovedsak på en sammenstilling av forskning om den maritime sektor i Norge.
  • Publisert: 10. januar 2001
  • Ordrenr. 666
Last ned publikasjonen