Skip to main content
  • Kristine Nergaard

Organisasjonsgrader i norsk arbeidsliv 2016

  • Fafo-notat 2018:04
  • Fafo-notat 2018:04

Organisasjonsgradene i arbeidslivet, og særlig oppslutningen om fagforeningene, har fått mye oppmerksomhet i mediene og i den politiske debatten den senere tiden. Fafo presenterer oppdaterte tall for de norske organisasjonsgradene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Oppslutningen om denne typen organisasjoner er sentralt for det kollektive arbeidslivet, og formålet med notatet er å framskaffe oppdaterte tall for nivå og utvikling. Blant spørsmålene som stilles, er: Hvor høy er organisasjonsgraden på arbeidstakersiden, og hvordan har denne utviklet seg over tid? I hvilke deler av arbeidsmarkedet finner vi høy organisasjonsgrad, og i hvilke sektorer og grupper er organisasjonsgraden lav? Hvor stor andel av sysselsettingen dekker arbeidsgiverorganisasjonene? Organisasjonsgradene er oppdatert til og med 2016.

  • Publisert: 26. februar 2018
  • Ordrenr. 10269

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • LO
  • Arbeids- og inkluderingsdepartementet