Fafo-notater

Rapportsøk

Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2017/2018

Kristine Nergaard

Fafo-notat 2020:02

Last ned nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Prosjekt: Det kollektive arbeidslivet

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Organisasjonsgrader på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter er sentrale faktorer i det kollektive arbeidslivet, og formålet med notatet er å framskaffe oppdaterte tall for nivå og utvikling per 2017/2018.

Blant spørsmålene som stilles, er:

  • Hvor høy er organisasjonsgraden på arbeidstakersiden, og hvordan har denne utviklet seg over tid?
  • Hvor stor andel av sysselsettingen dekker arbeidsgiverorganisasjonene?
  • Hvor mange arbeidstakere dekkes av tariffavtale, og hvor i arbeidslivet befinner disse seg?
  • Hvor mange arbeidskonflikter er det per år, og hvor mange arbeidsdager går tapt?
  • Og hvordan er situasjonen i Norge i en internasjonal sammenheng?

Utgitt: 2020 Id-nr.: 10323