Skip to main content
  • Arne Grønningsæter, Liv Tørres og Aadne Aasland

Samarbeid FNPR – LO; styrke og utfordringer

Evaluering av LOs prosjektsamarbeid med russisk fagbevegelse

  • Fafo-notat 2002:03
  • Fafo-notat 2002:03
  • Publisert: 2. januar 2002
  • Ordrenr. 678