Fafo-notater

Rapportsøk

Seniorpolitikk i staten
En foreløpig beskrivelse av tiltak, holdninger og noen erfaringer hos arbeidsgivere og arbeidstakere

Fafo-notat 2003:14

Nettutgave

Forskningstema: Seniorpolitikk, Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Arbeidsnotat nr. 2 fra Fafos forprosjekt Inkluderende arbeidsliv – ny rolle for arbeidsgivere.

Utgitt: 2003 Id-nr.: 712