Skip to main content
Tove Midtsundstad, Anne Britt Djuve og Jon Anders Drøpping

Inkluderende arbeidsliv på norsk

En beskrivelse av tiltak rettet mot eldre arbeidstakere og etniske minoriteter i Norge, med sideblikk til Nederland og Danmark

  • Fafo-notat 2003:13
  • Fafo-notat 2003:13
Arbeidsnotat nr. 1 fra Fafos forprosjekt Inkluderende arbeidsliv – ny rolle for arbeidsgivere.
  • Publisert: 16. januar 2003
  • Ordrenr. 711