Skip to main content
  • Martin Byrkjeland og Anne Britt Djuve

Ja, vi får mye kjeft

Ansatte ved ISS Norge med etnisk minoritetsbakgrunn

  • Fafo-notat 2003:12
  • Fafo-notat 2003:12
Oppdragsgiver for dette forprosjeket er ISS Norge. ISS ønsker å utrede hvilke faktorer som påvirker trivselen til ansatte med minoritetsbakgrunn, og hvilke preferanser de har for ulike typer arbeidsvilkår. Målsettingen med forsprosjektet har vært å utarbeide hypoteser som ISS kan ha som utgangspunkt i det videre arbeidet med lederopplæring og personalopplæring generelt.
  • Publisert: 14. januar 2003
  • Ordrenr. 710
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere