Skip to main content
  • Ove Langeland og Bård Jordfald

Struktur og økonomi i norsk servicesektor

  • Fafo-notat 1999:19
  • Fafo-notat 1999:19
Dette notatet er skrevet på oppdrag fra kartellene LO Industri, LO Service og Arbeids- og næringslivsavdelingen i LO. Notatet er resultatet av et forprosjekt der formålet har vært å utvikle et opplegg for en årlig dokumentasjon med standardiserte næringsanalyser. Dokumentasjonen skal gi en oversikt over strukturendringer, utvikling og tilstand i foretakenes økonomiske situasjon i utvalgte næringer.

Dokumentasjonen leveres i to notater – én for industri og olje og én for servicenæringene, og hvert notat består av to hoveddeler:

Del 1 er lik i begge notatene og gir en oversikt over strukturutviklingen i norsk næringsliv i utvalgte næringshovedområder i perioden 1980 til 1993, med vekt på utvikling i sysselsetting og bedriftsmasse. Denne delen inneholder også en oversikt over den økonomiske utviklingen i de samme næringshovedområdene i perioden 1995 til 1997.

Del 2 inneholder mer detaljerte opplysninger om struktur og økonomi for ulike næringsområder innen service i 1997. Først beskrives sysselsetting og bedriftsmasse fordelt etter næringsområder, størrelse og region. Deretter følger en oversikt over økonomiske nøkkeltall for lønnsomhet og overlevelsesevne, også fordelt etter næringsområder, størrelse og region.
  • Publisert: 16. januar 1999
  • Ordrenr. 631

Fafo-forskere