Fafo-notater

Rapportsøk

Tillitsvalgtpanelet. Oppsummering av resultater fra 2018

Anne Mette Ødegård

Fafo-notat 2019:28

Last ned nettutgave

Prosjekt: LOs tillitsvalgtpanel

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård

I løpet av 2018 gjennomførte Fafo to spørreundersøkelser blantI løpet av 2018 gjennomførte Fafo to spørreundersøkelser blantLOs tillitsvalgte. I forbindelse med Fafos arrangement 8. marsfikk tillitsvalgtpanelet spørsmål om seksuell trakassering påarbeidsplassen. I den andre undersøkelsen stilte vi spørsmål omkompetanseutvikling på arbeidsplassen i form av kurs, opplæringog videreutdanning. Tillitsvalgte i privat sektor fikk i tilleggspørsmål om tjenestepensjonsordninger.

Dette notatet er en sammenfatning, men resultater er tidligerebrukt i rapporter utarbeidet av Fafo og i presentasjoner/kommentarer fra LO.

Utgitt: 2019 Id-nr.: 10237