Skip to main content
  • Kristin Alsos, Stein Evju og Anne Mette Ødegård

Tjenestedirektivet og regjeringens handlingsplan mot sosial dumping

  • Fafo-notat 2008:05
  • Fafo-notat 2008:05

Nærings- og handelsdepartementet har bedt Fafo om å vurdere hvilke konsekvenser tjenestedirektivet kan ha for regjeringens arbeid mot sosial dumping. Hovedspørsmålet i denne utredningen er om regulerings- og kontrolltiltakene i regjeringens handlingsplan mot sosial dumping kan gjennomføres eller videreføres dersom tjenestedirektivet gjøres til en del av EØS-avtalen. Fafo har laget utredningen i samarbeid med professor Stein Evju ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.

  • Publisert: 3. januar 2008
  • Ordrenr. 10049