Skip to main content
  • Kristine Nergaard og Jørgen Svalund

Utleie av arbeidskraft 2008

Omfang og utvikling over tid

  • Fafo-notat 2008:25
  • Fafo-notat 2008:25

Omfanget av utleie/innleie av arbeidskraft i det norske arbeidsmarkedet har økt kraftig de siste årene, men det finnes ikke noen samlet statistikk for sysselsetting og antall utleide vikarer. I dette notatet ser vi på ulike mål for utviklingen i bransjen når det gjelder antall bedrifter og sysselsatte. I tillegg gis en kort beskrivelse av bemanningsbransjen per 2007 basert på informasjon fra NHO Service sin kartlegging av medlemsbedriftene innen bemanningsbransjen. Til slutt drøfter vi utfordringer knyttet til å anslå omfanget av arbeidsutleie gitt eksisterende statistikk og registre.

  • Publisert: 23. januar 2008
  • Ordrenr. 10069