Fafo-notater

Rapportsøk

Yrke og forventet levealder

Tove Midtsundstad og Espen Dahl

Fafo-notat 2000:20

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon, Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

I dette notatet beregnes forventet levealder i ulike yrkesgrupper ved hjelp av dødelighetstabeller. Vi beskriver forskjeller i levetid ved inngangen til og ved utgangen av yrkeslivet. Disse forskjellene drøftes så i forhold til et utvalg mulige årsaker. Resultatene må betraktes som interessante både i helsemessig og sosialpolistisk sammenheng, og ikke minst i forhold til spørsmålet om behov for førtidspensjonering, hva som er en rimelig avgangsalder og kostnadene ved pensjonsforsikring for ulike yrkesgrupper.

Utgitt: 2000 Id-nr.: 653