Skip to main content
  • Fafo-rapport 2016:39
  • Rolf K. Andersen og Bård Jordfald

Arbeidstakere i byggenæringen i 2008 og 2014

  • Fafo-rapport 2016:39
 

Denne rapporten kartlegger arbeidskraften i byggenæringen ved hjelp av registerdata fra Statistisk sentralbyrå i 2008 og 2014. Arbeidskraften kartlegges ut fra alder, utdanning, kjønn, yrke og arbeidsinnvandring. Rapporten tar også for seg inn- og utflyt av arbeidskraft i denne tidsperioden, der vi blant annet ser på hva som kjennetegner de som har forlatt næringen og de som har kommet til. Videre blir det gjort framskrivninger av arbeidskraftbehovet fram til 2030.

  • Publisert: 18. januar 2017
  • Ordrenr. 20601
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0334-9 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0335-6 (nettutgave)ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

Fafo-forskere