Skip to main content
  • Kristine Nergaard

Atypisk arbeid

Midlertidige ansettelser og deltidsarbeid i Norge

  • Fafo-rapport 430
  • Fafo-rapport 430

Tema for denne rapporten er atypiske ansettelser i norsk arbeidsliv. Vi ser på lønnstakere med midlertidig ansettelse og ansatte som arbeider deltid. I sistnevnte gruppe legger vi særlig vekt på arbeidstakere som ønsker mer arbeid/blir klassifisert som undersysselsatte.

Blant de forhold som diskuteres er:
• Hvor vanlig er atypiske ansettelser, og er dette et fenomen i vekst?
• Er atypisk ansettelse knyttet til en overgangsfase eller livsfase, for eksempel ungdomstiden, eller er dette noe som preger arbeidstakere over en lengre periode?
• Skiller de atypiske ansettelsene seg ut (eget b-arbeidsmarked), eller er dette jobber som alle andre?
Analysen er basert på de kvartalsvise Arbeidskraftsundersøkelsene (AKU) som gjennomføres av SSB. Vi benytter AKU for perioden 1996–2002, både de kvartalsvise undersøkelsene og paneldata. I tillegg er det gjennomført en egen undersøkelse i tilknytning til AKU 2. kvartal 2001. Rapporten er skrevet på oppdrag av Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

  • Publisert: 7. februar 2004
  • Ordrenr. 430
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere