Skip to main content
  • Fafo-rapport 528
  • Monica Lund

De frivillige og de fattige

Frivillige organisasjoners hjelpetiltak overfor fattige

  • Fafo-rapport 528
 

I denne rapporten kartlegges frivillige organisasjoners innsats overfor fattige i ni norske byer i oktober og desember 2005. Vi ser her på hva slags hjelp som ytes av de frivillige organisasjonene i form av naturalytelser og økonomisk bistand. Videre ser vi på hvem som er mottakerne av den hjelpen som gis. Blikket rettes også mot kjennetegn ved de organisasjonene som tilbyr hjelp når det gjelder omfang, finanisering av tilbudet og tilgjengelighet.

  • Publisert: 21. februar 2006
  • Ordrenr. 528
  • ISBN
    ISBN 82-7422-538-4ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen