Skip to main content
  • Fafo-rapport 2010:36
  • Jon M. Hippe og Pål Lillevold

Den gylne middelvei

Nye tjenestepensjoner mellom ytelses- og innskuddsordninger og virkningen av disse

  • Fafo-rapport 2010:36
 
Denne rapporten analyserer hvordan nye tjenestepensjonsprodukt mellom de tradisjonelle ytelses- og innskuddsordningene kan utformes i det norske tjenestepensjonsmarkedet. Den beskriver mulige løsninger for en slik «hybrid-ordning», og kartlegger de virkningene dette kan ha for foretak og arbeidstakere. Rapporten analyserer både prinsipielle og praktiske sider ved utforming av hybride tjenestepensjonsordinger i privat sektor.
  • Publisert: 4. mars 2010
  • Ordrenr. 20180
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-758-3 (papirutgave)ISBN 978-82-7422-759-0 (nettutgave)ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen