Fafo-rapporter

Rapportsøk

Den gylne middelvei
Nye tjenestepensjoner mellom ytelses- og innskuddsordninger og virkningen av disse

Jon M. Hippe og Pål Lillevold

Fafo-rapport 2010:36

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon

Denne rapporten analyserer hvordan nye tjenestepensjonsprodukt mellom de tradisjonelle ytelses- og innskuddsordningene kan utformes i det norske tjenestepensjonsmarkedet. Den beskriver mulige løsninger for en slik «hybrid-ordning», og kartlegger de virkningene dette kan ha for foretak og arbeidstakere. Rapporten analyserer både prinsipielle og praktiske sider ved utforming av hybride tjenestepensjonsordinger i privat sektor.

Utgitt: 2010 Id-nr.: 20180