Skip to main content
  • Fafo-rapport 103
  • Ivar Hippe

Det nye markedet i bedrifter

Overnasjonalt eierbytte, finansspekulasjon og fusjonskontroll

  • Fafo-rapport 103
 
Rapporten gir et øyeblikksbilde fra et internasjonalt marked der finansspekulasjon, kjøp og salg av bedrifter, og nye strategier i kampen om eiermakt over arbeidsplassene, radikalt endrer fagbevegelsens innflytelsesmuligheter. Rapporten beskriver omfanget av den internasjonale oppkjøps- og fusjonsbølgen, filosofien bak lånefinansierte bedriftsoppkjøp og forskningsmateriale om konsekvenser av fusjon. Med utgangspunkt i en gjennomgang av fusjons- og konkurransepolitikken i EF, USA, England og Norge, reises problemstillinger til en debatt om hvordan politiske myndigheter kan regulere - og fagbevegelsen øve innflytelse på - konkurranseforholdene og strukturendringene i næringslivet.
  • Publisert: 17. januar 1990
  • Ordrenr. 103
  • ISBN
    ISBN 82-7422-041-2
Last ned publikasjonen