Skip to main content
  • Fafo-rapport 349
  • Hanne Cecilie Kavli

En dråpe, men i hvilket hav?

Kontantstøttens konsekvenser for barnehagebruk blant etniske minoriteter

  • Fafo-rapport 349
 

Det er en uttalt offentlig målsetting å stimulere til økt barnehagebruk blant barn med etnisk minoritetsbakgrunn. Da kontantstøtten ble innført ble den kritisert for å kunne virke i motsatt retning. Bekymringen var at foreldre med etnisk minoritetsbakgrunn nå ikke ville sende barna i barnehage av økonomiske årsaker og at kontantstøtten dermed ville svekke effekten av integreringspolitiske virkemidler på dette området. Diskusjonen om hvilke konsekvenser kontantstøtten ville få for etterspørselen etter barnehage blant etniske minoriteter er bakgrunnen for at denne rapporten retter søkelyset mot to spørsmål:

1) Er andelen foreldre som mottar kontantstøtte høyere blant etniske minoriteter enn i majoritetsbefolkningen?

2) Har kontantstøtten ført til redusert barnehagebruk blant ett og toåringer med etnisk minoritetsbakgrunn, eller blant deres eldre søsken?

Undersøkelsen er basert på intervjuer med 443 småbarnsforeldre bosatt i Oslo og Akershus. Foreldrene hadde etnisk bakgrunn enten i Norge, Pakistan, Somalia eller Vietnam.

  • Publisert: 23. januar 2001
  • Ordrenr. 349
  • ISBN
    ISBN 82-7422-329-2ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere