Skip to main content
  • Sissel C. Trygstad

Endringer i norske kommuner og konsekvenser for ansatte

Delrapport 4 Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle? Et prosjekt om forutsetningene for et bedre og lengre yrkesliv

  • Fafo-rapport 2009:14
  • Fafo-rapport 2009:14

Temaet for denne rapporten er endringer i offentlig sektor, med et særlig blikk rettet inn mot utviklingen i norske kommuner. Vi undersøker endringstakt, endringstype og endringsform så vel som konsekvenser for de ansatte.
Fagforbundet har vært oppdragsgiver for prosjektet «Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle?» Formålet er å fremskaffe kunnskap som kan være med på utforming av en politikk for et arbeidsliv som gir nye muligheter til gode og lange yrkeskarrierer. Denne delrapporten er en av seks som publiseres fra prosjektet.

  • Publisert: 7. februar 2009
  • Ordrenr. 20104
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere