Skip to main content
  • Fafo-rapport 131
  • Liv Tørres

Er det europeisk standard over norske myndigheter?

  • Fafo-rapport 131
 

Dagens utenrikspolitikk er i ferd med å bli morgendagens innenrikspolitikk. Premissene for ivaretakelse av norsk helse, sikkerhet og miljøinteresser legges nå i økende grad i EFs regelverk og i beslutninger fattet i private europeiske standardiseringsorganisasjoner. Samtidig kan vi også være med å påvirke de kravene som stilles der. Denne rapporten retter søkelyset mot norske myndigheters deltakelse, organisering og innflytelse i europeiske fora: er det organisert et norsk apparat som effektivt ivaretar nasjonale interesser?

  • Publisert: 7. januar 1992
  • Ordrenr. 131
  • ISBN
    ISBN 82-7422-081-1
Last ned publikasjonen