Skip to main content
Jon M. Hippe og Pål Lillevold

Er hybrid tjenestepensjon et alternativ til innskuddspensjon?

En analyse av regulering, avkastning og regnskapsføring i hybrid tjenestepensjon

  • Fafo-rapport 2017:20
  • Fafo-rapport 2017:20

Rapporten analyserer to sentrale problemstillinger knyttet til forsikret tjenestepensjon i privat sektor, omtalt som hybrid. For det første de økonomiske virkningene for ansatte og bedrifter av ulike måter å regulere pensjonsbeholdningen på i oppsparingsperioden. For det andre behandling av en hybrid tjenestepensjonsordning i bedrifters regnskaper. Målsettingen med rapporten er å gi et faglig grunnlag for å avklare sammenhengen mellom regulering og avkastning i hybrid tjenestepensjon. Hva lønner seg for arbeidstakere og arbeidsgivere? Dernest å vise hvilke varianter av hybriden som kan regnskapsføres som en innskuddspensjon og vise de problemene som oppstår hvis en hybridordning skal balanseføres som en tradisjonell ytelsespensjon. Rapporten viser en alternativ måte å gjøre dette på.

  • Publisert: 6. juni 2017
  • Ordrenr. 20628

Fafo-forskere