Skip to main content
 • Fafo-rapport 205
 • Line Eldring og Jens B. Grøgaard

Evaluering av hospiteringstiltaket for yrkeshemmede

 • Fafo-rapport 205
 
Yrkesmessig attføring er et sentralt virkemiddel i gjennomføringen av den såkalte «arbeidslinja», og på 1990-tallet har det vært en sterk vekst i antall personer som er under yrkesmessig attføring. Arbeidsmarkedsetaten organiserer ulike typer attføringstiltak, blant annet tiltaket «hospitering i ordinær bedrift for yrkeshemmede». På oppdrag av Kommunal- og arbeidsdepartementet har Fafo gjennomført en undersøkelse blant personer som deltok på hospiteringstiltaket i 1993–94. Rapporten tar blant annet opp følgende spørsmål:
 •     Hvem deltar på hospiteringstiltaket?
 •     Hvordan gjennomføres hospiteringen?
 •     Hvordan har det gått med deltakerne i ettertid?
 • Publisert: 8. februar 1996
 • Ordrenr. 205
 • ISBN
  ISBN 82-7422-167-2
Last ned publikasjonen