Skip to main content
  • Erik Døving, Kari Folkenborg, Stig-Erik Jakobsen, Sveinung Skule

Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket

  • Fafo-rapport 411/SNF-rapport nr. 7 2003
  • Fafo-rapport 411/SNF-rapport nr. 7 2003
  • Publisert: 25. februar 2003
  • Ordrenr. 411
Last ned publikasjonen