Skip to main content
  • Geir Veland og Bjørn Andersen

Finansnæringen i Norge

Betydning, omfang og utviklingsmuligheter

  • Fafo-rapport 2008:01
  • Fafo-rapport 2008:01

Rapporten gir en beskrivelse av finansnæringens omfang, rolle og betydning i Norge. Vi presenterer data som beskriver finansnæringens sysselsetting, produktivitet og verdiskaping og sammenligner finansnæringen med andre utvalgte næringer i privat sektor og med finansnæringen i andre nordiske land. Rapporten beskriver også hvilken rolle finansnæringen spiller i forhold til andre næringer og den betydning finansnæringen har når det gjelder sysselsetting og verdiskaping i andre virksomheter og næringer – såkalte indirekte virkninger. Rapporten forsøker dessuten å beskrive finansnæringens rolle og opptreden når det gjelder eierstyringsprinsipper (Corporate Governance) og samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility – CSR). Rapporten skisserer og drøfter sentrale faktorer som kan ha en betydning for finansnæringens videre utvikling. I tillegg til kvantitative data, presenterer rapporten synspunkter og vurderinger fra sentrale aktører innen ulike deler av finansnæringen, fra organisasjoner i arbeidslivet og fra tilsyns- og reguleringsmyndighetene.

  • Publisert: 3. februar 2008
  • Ordrenr. 20043
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere