Fafo-rapporter

Rapportsøk

Forsvaret mot arbeidsledighet
En undersøkelse av ledighet blant vernepliktige soldater ved dimisjon

Hanne Bogen og Jens B. Grøgaard

Fafo-rapport 074

Nettutgave

Forskningstema: Livslang læring

Utgitt: 1987 Id-nr.: 074