Skip to main content
 • Fafo-rapport 113
 • Dag Stokland

Fortsatt på gyngende grunn

Kontraktører og enmannsfirma i bygge- og anleggsbransjen

 • Fafo-rapport 113
 

Kontraktørvirksomheten har vært et stridstema i bygge- og anleggsbransjen på 80-tallet, og saken ble tatt opp på Norsk Bygningsindustriarbeiderforbunds landsmøte i 1982. I forlengelsen fikk man Fafo-rapporten "På gyngende grunn" i 1984, som blant annet dokumenterte omfanget av kontraktørvirksomhet fram til 1983.

Tema for denne rapporten er den videre utvikling av kontraktørvirksomheten på 80-tallet.

 • Har virksomheten økt eller redusert sin andel av den samlede sysselsettingen?
 • I hvilke deler av bransjen er kontraktørvirksomheten mest utbredt?
 • Hvordan fordeler den seg mellom ulike fylker og regioner?

Rapporten beskriver innledningsvis de arbeids- og skatterettslige bestemmelser som avgrenser kontraktørvirksomhet mot næringsdrift.

 • Publisert: 10. januar 1991
 • Ordrenr. 113
 • ISBN
  ISBN 82-7422-058-7
Last ned publikasjonen