Fafo-rapporter

Rapportsøk

Fra sosialhjelp til lønnet kvalifisering
Resultater fra forsøk med heldags introduksjonsprogram for flyktninger

Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Monica Lund og Tina Østberg

Fafo-rapport 364

Nettutgave

Forskningstema: Integrering for nyankomne flyktninger, Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak, Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Tina Østberg, Hanne Cecilie Kavli

Hvordan bør introduksjonsprogrammer for nyankomne flyktninger og innvandrere utformes? Kan lønnet kvalifisering erstatte behovet for sosialhjelp? Hvorfor er det så vanskelig å etablere et helhetlig kvalifiseringstilbud? Er det etisk forsvarlig å tvinge nyankomne flyktninger på norskkurs? Hva kan gjøres for å bedre kvaliteten på kvalifiseringsarbeidet? Dette er et utdrag av problemstillingene som behandles i denne rapporten. Rapporten baseres på et omfattende datamateriale om kvalifiseringsarbeidet som har blitt utført i 16 kommunale prøveprosjekter, samt om deltakerne i prosjektene og deres erfaringer.

Utgitt: 2001 Id-nr.: 364