Fafo-rapporter

Rapportsøk

Funksjonshemmede i Europa

Tone Fløtten

Fafo-rapport 139

Nettutgave

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Det er stor usikkerhet om hvilken betydning en tettere tilknytning til EF kan få for funksjonshemmede. I denne rapporten belyses funksjonshemmedes situasjon ved en tettere europeisk integrasjon:

  • For det første sammenliknes situasjonen til funksjonshemmede i Norge og fire sentrale EF-land både når det gjelder tiltak for integrering i arbeidslivet og rettigheter i trygdesystemet.
  • For det andre gis en bred gjennomgang av EFs politikk og tiltak overfor funksjonshemmede.
  • For det tredje inneholder rapporten en drøfting av hvordan en tettere tilknytning til EF kan få betydning for ulike sider ved funksjonshemmedes livssituasjon

Utgitt: 1992 Id-nr.: 139