Skip to main content
 • Fafo-rapport 139
 • Tone Fløtten

Funksjonshemmede i Europa

 • Fafo-rapport 139
 

Det er stor usikkerhet om hvilken betydning en tettere tilknytning til EF kan få for funksjonshemmede. I denne rapporten belyses funksjonshemmedes situasjon ved en tettere europeisk integrasjon:

 • For det første sammenliknes situasjonen til funksjonshemmede i Norge og fire sentrale EF-land både når det gjelder tiltak for integrering i arbeidslivet og rettigheter i trygdesystemet.
 • For det andre gis en bred gjennomgang av EFs politikk og tiltak overfor funksjonshemmede.
 • For det tredje inneholder rapporten en drøfting av hvordan en tettere tilknytning til EF kan få betydning for ulike sider ved funksjonshemmedes livssituasjon
 • Publisert: 15. januar 1992
 • Ordrenr. 139
 • ISBN
  ISBN 82-7422-091-9
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere