Skip to main content
Tone Fløtten

Funksjonshemmede i Europa

  • Fafo-rapport 139
  • Fafo-rapport 139

Det er stor usikkerhet om hvilken betydning en tettere tilknytning til EF kan få for funksjonshemmede. I denne rapporten belyses funksjonshemmedes situasjon ved en tettere europeisk integrasjon:

  • For det første sammenliknes situasjonen til funksjonshemmede i Norge og fire sentrale EF-land både når det gjelder tiltak for integrering i arbeidslivet og rettigheter i trygdesystemet.
  • For det andre gis en bred gjennomgang av EFs politikk og tiltak overfor funksjonshemmede.
  • For det tredje inneholder rapporten en drøfting av hvordan en tettere tilknytning til EF kan få betydning for ulike sider ved funksjonshemmedes livssituasjon
  • Publisert: 15. januar 1992
  • Ordrenr. 139
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere