Skip to main content
  • Marit Egge

Hadde det ikke vært for Oppfølgningstjenesten

Samtaleintervjuer med 16 ungdommer

  • Fafo-rapport 241
  • Fafo-rapport 241

Denne rapporten bygger på samtaleintervjuer med 16 ungdommer. Felles for ungdommene var at de hadde søkt videregående skole, kommet inn, men sluttet. Som et resultat av avbruddet fikk de tilbud om hjelp fra oppfølgingstjenesten.

Rapporten ønsker å belyse i hvilken grad oppfølgingstjenestens arbeid bidrar til at ungdommene kommer tilbake til skolen eller i annen meningsfylt beskjeftigelse. - Hadde det ikke vært for oppfølgingstjenesten, ville jeg ligget hjemme på sofaen enda, sier en av ungdommene. Når vi har valgt å låne hans ord som tittel på rapporten, er det for å signalisere at mange av «våre» ungdommer var positive til tjenesten og opplevde at de fikk hjelp.

Det er først og fremst ungdommene som skal høres i rapporten , men fagfolk som ungdommene oppfattet som viktige støttepersoner, de fleste tilknyttet oppfølgingstjenesten, er også intervjuet.

Ungdommenes erfaringer gir oss kunnskap om utdanningstilbudet og hjelpetjenesten. I tillegg bidrar de til å reise viktige spørsmål som angår opplæring i videregående skole mer generelt.

  • Publisert: 18. januar 1998
  • Ordrenr. 241
Last ned publikasjonen