Skip to main content
Inger Lise Skog Hansen og Kaja Reegård

Hvordan bryte igjennom?

Møte med arbeidslivet for høyt kvalifiserte personer med nedsatt funksjonsevne

  • Fafo-rapport 2008:41
  • Fafo-rapport 2008:41

Til tross for IA-avtale og politisk vektlegging av økt sysselsetting av funksjons-hemmede, er sysselsettingsandelen blant funksjonshemmede uendret. Denne rapporten handler om hvordan høyt kvalifiserte personer med nedsatt funksjons-evne opplever møtet med det norske arbeidsmarkedet. Rapporten baserer seg på en spørreundersøkelse blant et utvalg høyt kvalifiserte personer med nedsatt funksjonsevne som våren 2008 søkte direktoratenes trainee-program for personer med nedsatt funksjonsevne. Utdanning har sterk positiv effekt på sysselsetting, samtidig viser rapporten at høyt kvalifiserte personer med nedsatt funksjonsevne likevel finner det vanskelig å bryte igjennom noe de opplever som en mur av forestillinger om betydning av nedsatt funksjonsevne.

  • Publisert: 14. mars 2008
  • Ordrenr. 20083