Skip to main content
Torunn Kvinge

Internasjonalt eierskap i norske regioner

Omfang og utvikling

  • Fafo-rapport 347
  • Fafo-rapport 347
Etter hvert som gamle handelsbarrierer faller og nye kommunikasjonssystemer gjør verden mindre, får multi-nasjonale selskaper stadig større betydning for økonomiske aktiviteter i den industrialiserte verden. Regioner konkurrerer om å tiltrekke seg næringsvirksomhet med høy mobilitet.

Denne rapporten tar for seg følgende spørsmål:

    Hvilken rolle spiller internasjonal kapital i regioner utenfor storbyområdene i Norge?
    Er utviklingen i utenlandsk kontrollerte bedrifter annerledes enn i andre bedrifter?
  • Publisert: 21. januar 2001
  • Ordrenr. 347
Last ned publikasjonen