Skip to main content
  • Geir Veland

Kommunale tjenestepensjoner i Europa

Produktegenskaper, leverandørforhold og reformer i ni land

  • Fafo-rapport 2013:38
  • Fafo-rapport 2013:38

Rapporten presenterer og analyserer sentrale egenskaper og kjennetegn ved kommunale tjenestepensjoner i et utvalg europeiske land. I forskningslitteraturen finnes det få komparative analyser av kommunale tjenestepensjoner, og rapporten bidrar således til å synliggjøre dette feltet. Rapporten drøfter problemstillinger knyttet til a) tjenestepensjonsproduktet, herunder ytelser, utforming av ordningene, opptjeningsprinsipper, regulering av opptjening og løpende pensjoner, pensjonsalder og muligheter for tidligpensjon, b) finansiering av tjenestepensjonene, herunder om ordningene er fondert, og om arbeidstakerne betaler egenandeler i ordningene, og c) hvordan tjenestepensjonene er organisert og administrert, herunder om ordningene er forankret i lov, tariffavtaler eller er frivillige ordninger, og om det er konkurranse om leveranse av administrasjons- og kapitalforvaltningstjenester, eller om leverandør av slike tjenester er utpekt av produkteier.

  • Publisert: 23. februar 2013
  • Ordrenr. 20328
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Pensjonskontoret