Fafo-rapporter

Rapportsøk

Kompetanseutvikling blant håndverksmestere

Kari Folkenborg og Torgeir Nyen

Fafo-rapport 382

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen

Mestere innenfor håndverksfagene er en interessant gruppe å studere kompetanseutviklingen innenfor, blant annet fordi de jobber i små bedrifter. I små bedrifter er læring og kompetanseutvikling sjeldnere satt i system enn i større bedrifter. Sentrale spørsmål er i hvilken grad det skjer læring blant mesterne i arbeidslivet, hvordan læringen skjer, og i hvilken grad mesterne får dekket sine læringsbehov.

Hva kan eventuelt gjøres for å stimulere til økt læring blant mesterne? Datagrunnlaget for rapporten er en telefonintervjuundersøkelse blant et representativt utvalg mestere, og kvalitative intervjuer med noen mestere og bransjerepresentanter.

Utgitt: 2002 Id-nr.: 382